Himagsikan

Sa isang dako ng kasaysayan
Lipon ng mga mandirigmang kababaihan
Ang nakipaghimagsikan
Para sa kalayaan ng bayan
Ngunit magigiting na kababaihan
Na sa Pugad Lawin ay nagpakita ng katapangan
Tila ba ngayo’y nakalimutan
Na ng malayang kasalukuyan

Continue reading “Himagsikan”

A Bond As Strong As Blood

Dear Teacher:

I sat in front of my computer, browsing social media and watching random internet videos, a habit I developed as I aged. Then I got stuck on a picture that was taken way back in my childhood, high school days to be exact. It gave me a smile as I looked back at the time where I got the taste of the real world. It filled me with nostalgic delight, the next hour spent staring at the ceiling while reminiscing. Then it hit me, I wanted to write you a letter. So I grabbed my phone and started typing.

Continue reading “A Bond As Strong As Blood”